กลยุทธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อัญมณี

August 9, 2018

news

Comments Off on กลยุทธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อัญมณี


ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์จากสมาคมช่างเงินไทยจะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการทำเครื่องประดับที่หาได้ยากในที่อื่น ๆ เช่นการขึ้นรูปอัญมณีการตั้งค่าที่มองไม่เห็นการแกะสลักเครื่องเพชรพลอยและการขัดหิน นอกจากนี้จะมีการจัดสัมมนาการศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลอัญมณีเคลื่อนที่

DITP มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีนี้ DITP มีการจัดสัมมนาและสัมมนาเชิงลึกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ นอกจากนี้ DITP ยังมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อัญมณีและเครื่องประดับไทยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมนี้และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเพชรพลอยของโลกต่อไป