บอร์ดอีอีซีเห็นชอบแผนฝึกอบรมอาชีวะรองรับอีอีซี

November 22, 2017

news

Comments Off on บอร์ดอีอีซีเห็นชอบแผนฝึกอบรมอาชีวะรองรับอีอีซี


บอร์ดอีอีซีอนุมัติงบ 861 ล้านบาท ผลิตครูต้นแบบอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมเห็นชอบแผนฝึกอบรมอาชีวะ 40,000 คน รองรับการลงทุนอีอีซี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กนศ.) เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย (ปี 60-64) เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มาตั้งในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ จึงอนุมัติงบกลางปี 2561 วงเงิน 861 ล้านบาท ผลิตครูต้นแบบในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 150 คน หวังให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ สาระสนเทศ ด้านอาชีวะ 40,000 คน และร่วมมือกับบริษัทเอกชนชั้นนำของโลก เช่น โบอิ้งร่วมพัฒนาช่างด้านการบิน กัปตัน บุคลากรด้านการบิน และช่วยพัฒนาด้านการแพทย์ ที่ประชุมต้องการให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอีอีซีควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนรายใหญ่หลายรายพร้อมร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษานำนักเรียนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เข้าอบรมหลักสูตร พร้อมจ่ายเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเรียน 5,000-10,000 บาท จ่ายค่าเทอม 4 ภาคเรียนและสวัสดิการ หากเรียนจบพร้อมรับเข้าทำงานรายได้ 25,000-28,000 บาทต่อเดือน ปีแรกต้องการผลิตนักเรียนอาชีวะให้ได้ 5,000 คน โดยนำนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ ช่างชั้นฝีมือ ส่วนระดับประถมศึกษาเตรียมจัดทำรถโมบายออกให้ความรู้นักเรียนทั่วประเทศ อีอีซีไม่ได้พัฒนาเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรม แต่ต้องพัฒนาแรงงาน การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสหากรรม กล่าวว่า ที่ประชุม กนศ.รับทราบความคืบหน้าแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมเชิญเอกชนร่วมลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 และคัดเลือก เจรจาต่อรองให้เสร็จเดือนกรกฎาคม และเปิดให้บริการปี 2566 ขณะที่การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนเดือนพฤษภาคม 2561 คัดเลือกต่อรองให้เสร็จเดือนตุลาคม และเปิดให้บริการปี 2566 โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ บริษัท การบินไทย และแอร์บัส เตรียมจัดทำรายละเอียดร่วมทุนกับเอกชน (TOR) เดือนมีนาคม 2561 เริ่มดำเนินงานปี 2564 ส่วนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เช่น รันเวย์ที่ 2 สร้างทางขึ้น Taxiway เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่ม
นอกจากนี้ ได้รายงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เตรียมเชิญเอกชนร่วมลงทุนเดือนมิถุนายน 2561 คัดเลือกเจรจาต่อรองให้เสร็จเดือนตุลาคมและเปิดให้บริการปี 2568 ท่าเรือมาบตาพุดอยู่ระหว่างศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เชิญเอกชนร่วมลงทุนได้เดือนมิถุนายน 2561 และคัดเลือกเอกชนให้เสร็จเดือนกันยายน เปิดให้บริการปี 2567 การสร้างรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ จัดทำ EIA เสร็จปี 2562 เปิดให้บริการปี 2566 โดยทุกโครงสร้างพื้นฐานกำหนดให้เขียน TOR เพิ่ม เพื่อให้นำยางพารามาใช้เป็นองค์ประกอบในการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือยางพาราในประเทศอีกด้านหนึ่ง.-สำนักข่าวไทย