ริเริ่มโครงการรณรงค์ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน

June 30, 2018

news

Comments Off on ริเริ่มโครงการรณรงค์ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน


นอกจากนี้ทีโอทียังช่วยให้บีทีเอสซีตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุใหม่เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคลื่นความถี่ในอนาคต จำนวนผู้โดยสารรถไฟจำนวนมากได้ถูกควั่นเป็นเวลาสี่ชั่วโมงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธกระตุ้นให้มีการประท้วงอย่างเปิดเผยต่อผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง ในช่วงวันธรรมดาผู้โดยสารราว 740,000 คนเดินทางโดยรถไฟฟ้า

มีรายงานว่าการกลับมามีปัญหาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้โดยสารราว 60,000 ถึง 70,000 คนที่ย้ายมาใช้บริการรถไฟใต้ดิน ผู้เดินทางที่โกรธในกรุงเทพฯได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ปฏิรูประบบขนส่งมวลชนที่ดำเนินการโดยบีทีเอสซี ผู้รณรงค์ใช้หน้าเว็บ ได้เชิญคนเข้าร่วมแคมเปญที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุงบริการรถไฟฟ้าและเปลี่ยนทีมผู้บริหารของบีทีเอสซี