Category: health news


ผลกระทบของอาหารจากถั่วเหลือง

August 9, 2018

health news

Comments Off on ผลกระทบของอาหารจากถั่วเหลือง


ผู้ร่วมเขียนและรองศาสตราจารย์ทางด้านโภชนาการและสรีรวิทยาการออกกำลังกายได้ศึกษาผลกระทบของอาหารจากถั่วเหลืองกับข้าวโพดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มีระดับการออกกำลังกายต่ำ หนูถูกแบ่งระหว่างผู้ที่มีและไม่มีรังไข่อีกครั้งเพื่อเลียนแบบผลของวัยหมดประจำเดือน การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าหนูเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสตรีวัยหมดระดู Read More »

การลดลงของจำนวนเซลล์สืบพันธุ์

July 28, 2018

health news

Comments Off on การลดลงของจำนวนเซลล์สืบพันธุ์


ผลการวิจัยของเราพบว่าการลดลงของจำนวนเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กผู้ชายที่รักษาด้วยยาและในผู้ป่วยที่เป็นโรคเซลล์เคียวที่รักษาด้วย แนะนำว่า การจัดเก็บเนื้อเยื่ออัณฑะแช่เย็นจากเด็กผู้ชายเหล่านี้ควรจะทำก่อนการรักษาเหล่านี้จะเริ่มต้นนี้จะต้องมีการสื่อสารกับแพทย์เช่นเดียวกับผู้ป่วยและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของพวกเขา อย่างไรก็ตามถึงเวลาที่ตัวอสุจิที่สามารถทำไข่ได้ก็จะผลิตได้จากเนื้อเยื่ออัณฑะRead More »

ครูตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา

July 15, 2018

health news

Comments Off on ครูตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา


หลังจากการทดสอบเด็กที่ถูกตรวจสอบโดยระบบ Peek ได้แสดงการจำลองแบบแยกจอภาพว่าภาพของพวกเขาเบลอเมื่อเทียบกับคนที่มองเห็นได้ชัดเจน พวกเขาได้รับสิ่งพิมพ์จากสิ่งนี้เพื่อถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ มองเห็นภาพของเด็กน้อยเพียงใด ระบบ Peek ยังได้ส่งรายละเอียดของคลินิกตาที่ใกล้ที่สุดรวมถึงการเตือนข้อความเพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่พาลูกไปโรงพยาบาลRead More »

ปรับตัวเองเพื่อลดความเครียดของระบบ

June 30, 2018

health news

Comments Off on ปรับตัวเองเพื่อลดความเครียดของระบบ


สายอิเลคโทรผ่านเส้นเลือดดำเข้าสู่ช่องท้องด้านขวาหรือห้องโถงใหญ่ซึ่งมักเดินทางในระยะทางไกลทำให้ความล้มเหลวในการนำไปสู่ความท้าทาย ระบบไร้สารตะกั่วอยู่ในหลอดเลือดซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและการติดเชื้อ ทีมวิจัยของ CHLA-USC ได้ทำการฝังรากเทียมในระบบโมเดลโดยเน้นการปรับปรุงเครื่องมือและเทคนิคการฝังตัวจากการทดลองครั้งต่อไป Read More »

ชีววิทยาที่เซลล์มะเร็งวิวัฒนาการ

June 13, 2018

health news

Comments Off on ชีววิทยาที่เซลล์มะเร็งวิวัฒนาการ


การปฏิสัมพันธ์เมตาบอลิเป็นจุดเด่นของเนื้องอกชีววิทยาที่เซลล์มะเร็งวิวัฒนาการไปพึ่งพาสองกระบวนการเผาผลาญที่สำคัญไกลคอลและออกซิเดชั่น เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของพวกเขา ความพยายามอย่างมากได้มุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายในการบำบัดรักษาของไกลคอลระหว่างที่ส่วนยังไม่ได้สำรวจRead More »

รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ

May 26, 2018

health news

Comments Off on รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลง พื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ฟังบรรยายสรุป Read More »

การปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์

May 9, 2018

health news

Comments Off on การปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำการปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์ ให้แม่ๆ ได้รู้ วิธีดูแลตัวเองตอนท้อง วิธีดูแลเพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์ ที่แม่ต้องใส่ใจ ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าท้อง วิธีดูแลเพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำการปฏิบัติตัวตอนตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพของทารกในครรภ์ ว่า เด็กคืออนาคตที่สำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ Read More »

เครื่องมือจัดฟันสีเหมือนฟัน

April 27, 2018

health news

Comments Off on เครื่องมือจัดฟันสีเหมือนฟัน


เครื่องมือจัดฟันมี 2 ชนิดคือ แบบถอดได้ และแบบติดแน่น
เครื่องมือแบบถอดได้ มักมีลักษณะเป็นพลาสติก และมีลวดเพื่อยึดกับฟันหรือใช้เคลื่อนฟัน โดยมากจะใช้อยู่ในวงจำกัดเพื่อเคลื่อนฟันเล็กน้อยบางซี่ หรือใช้ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของขากรรไกรตามทิศทางที่ต้องการ เครื่องมือถอดได้บางแบบใช้เพื่อคงตำแหน่งของฟันหลังจัดฟันจนกว่าเหงือกและ ฟันจะปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่เรียกว่า เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (Retainer)Read More »

รวมพลังครู อย.น้อย ติวลดเสี่ยงโรค NCDs

April 22, 2018

health news

Comments Off on รวมพลังครู อย.น้อย ติวลดเสี่ยงโรค NCDs


อย. ลุยพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนผ่านโครงการ อย.น้อย เดินหน้าจัดอบรมเครือข่ายแกนนำทั้งครูและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หวังลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลในขณะนี้พบว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน Read More »

กินผักอย่างไร ให้ได้ 400 กรัม ใน 1 วัน

April 13, 2018

health news

Comments Off on กินผักอย่างไร ให้ได้ 400 กรัม ใน 1 วัน


องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่า หากกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มกินผักและผลไม้อะไรสักอย่าง ชีวิตเราคงจะต้องหมดเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน “หากไม่ชอบกินผัก ก็ให้เริ่มจากผลไม้ที่คุ้นเคย หรืออาจเลือกกินฟักทอง แครอท หรือผักที่ไม่ใช่สีเขียวไปก่อนก็พอจะทดแทนกันได้” Read More »